برگ نخست / شماره حساب‌های بانکی شرکت شبکه گستر

شماره حساب‌های بانکی شرکت شبکه گستر
مشترک گرامی خواهشمند است جهت تمدید و خرید سرویس‌های اینترنتی از حساب جاری شماره ۱۱۷۸۹۱۶۳۶۷ نزد بانک ملت شعبه میرداماد به نام شرکت شبکه گستر و یا شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۹۷۹۰۶۹۸۷ استفاده نمایید.

با تشکر


برگ نخست / شماره حساب‌های بانکی شرکت شبکه گستر