برگ نخست / مدارک مورد نیاز برای تهیه خدمات اینترنتی شبکه گستر

مدارک مورد نیاز برای تهیه خدمات اینترنتی شبکه گستر

مشتری گرامی، برای اشتراک هر یک از خدمات اینترنتی شبکه گسترلازم است تا بر حسب نوع سرویس اینترنت و کاربری آن، مدارک مورد نیاز زیر را آماده نموده برای همکاران ما در واحد فروش شرکت ارسال نمایید.

مدارک مورد نیاز برای تهیه خدمات بی‌سیم(WiMAX) شبکه گستر

۱- مدارک مورد نیاز برای افراد حقوقی
  • کپی شناسنامه و کپی کارت ملی درخواست کننده سرویس اینترنت
  • کپی آخرین روزنامه رسمی و آگهی تغییرات و تاسیس شرکت
  • معرفی‌نامه نماینده بر روی سر برگ شرکت
  • کپی شناسنامه نماینده شرکت
۲- مدارک مورد نیاز برای افراد حقیقی
  • کپی شناسنامه و کپی کارت ملی درخواست کننده سرویس اینترنت
  • در صورتیکه تبعه کشور دیگری هستید کپی صفحات مشخصه گذرنامه


برگ نخست / مدارک مورد نیاز برای تهیه خدمات اینترنتی شبکه گستر