برگ نخست / تست سرعت

تست سرعت سرویس اینترنت پر سرعت

این سامانه به منظور بررسی کیفیت و تست سرعت سرویس‌های وایمکس (WiMAX) شما مشترک گرامی ایجاد شده است.
شما می توانید جهت تست و ارزیابی سرعت ارسال و دریافت اطلاعات سرویس خود برروی کلید Test کلیک نمایید. پس از پایان ارزیابی سرعت سرویس خود را دو وضعیت ارسال (Upload) و دریافت (Download) می توانید مشاهده نمایید.برگ نخست / تست سرعت